Revija UNO Hercegovačka 38b 11080 Beograd - Zemun Tel: 011 373 1518 Mob: 063 838 5792 office@revijauno.co.rs
Stručno-informativni časopis za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam. UNO=(U)gostiteljske (NO)vine. Prvi broj štampan je 20. novembra 1994. godine.